terça-feira, 15 de janeiro de 2013

Este mércores 16 de Xaneiro ás 8 do serán, reunión no local, todas as persoas que queiran ou podan achegarse para decidir..

.. a cantidade de planchas de espuma,  o espesor e a oferta que escollemos pois hai diferentes prezos..
..por exemplo por internet hai unha oferta de 2 m x 1 m de 10mm de espesor a tres euros e pico.
..por exemplo hai unha proposta de usar unha plancha cada dúas persoas, se mais ou menos somos 60 persoas habería que mercar 30 planchas..

..informar e decidir se hai suficiente xente, senón o deixariamos para o venres que é o ensaio xeral, o que facemos en Ferrol pois chamaron para unha reunión o mesmo mércores ás 5'30 da tarde.. dixeron por tlf. que este ano querían facer algo diferente..