segunda-feira, 26 de novembro de 2012

O que falamos na asemblea..

As contas ben. A proposta do libro de rexistro de persoas socias, adiante. A proposta de rotación de coordinación non se está de acordo. A proposta de separación da parte lúdica da reivindicativa  social non se tratou pois non asistiu á reunión ningunha persoa que a defendera.
O Antroido 2013 hai varias propostas e pódense ir propoñendo mais ata a próxima reunión na que decidamos. Persoas con vivendas, critica os desafiuzamentos, recuperando a espuma. Debaixo da ponte, situación da vivenda, recuperando a espuma. Robeen Hood rouba aos ricos para darllo aos pobres ou ao revés rouba aos pobres para darllo aos ricos. Peixe grande come aos pequenos, pequenos xuntos comen ao grande, cartón. Paraíso fiscal, polo funil vaise o diñeiro.
Hai que ir pensando se vamos a facer un Antroido en Caranza. Temos que reunirnos con o resto de comparsas haber que fan este ano. Se tedes algunha idea para levar ao resto de comparsas comunicádea.