quinta-feira, 22 de novembro de 2012

Informe das contas e gastos da Revolta do tempo verán outono 2012..

Todos os gastos foron en comprar o material necesario para pintar o  local e acondicionalo.

 
Contas dos gastos no local verán outono 2012
2 estanterias metálicas 99'90 €
2 bote 750 ml pintura zócalo 14,63 €
1 caldeiro pintura 4 l 31,50 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,36 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,53 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,31 €
i.v.a. pintura 20'94 €
total pintura para paredes e zócalo local 137,27 €

1 bote minio rella local 11'50 €
Temos na conta 769'12 € e en metálico 499'02 € temos en total 1268'14 €