sábado, 24 de novembro de 2012

Faltaba por poñer nas contas o ingreso por venta da chatarra que tiñamos no local e que recollemos antes de pintar..


Contas dos gastos no local verán outono 2012
gastos
2 estanterias metálicas 99'90 €
2 bote 750 ml pintura zócalo 14,63 €
1 caldeiro pintura 4 l 31,50 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,36 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,53 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,31 €
i.v.a. pintura 20'94 €
total pintura para paredes e zócalo local 137,27 €
1 bote minio rella local 11'50 €
ingresos
venta de chatarra da limpeza antes de pintar 13'09 €
Temos na conta 769'12 € e en metálico 512'11 € temos en total 1281'23 €