segunda-feira, 18 de novembro de 2013

bandeira para colgar por fora das casas
continuando con a loita da pasada folga xeral comarcal, os sindicatos editan esta bandeira para colgar por fora das casas, e fan un chamamento ás persoas das comarcas, ao tecido asociativo.. para mobilizarse e non permitir que nos rouben os dereitos humanos, vivenda, traballo, saúde, educación, xustiza, igualdade, non discriminación, saúde da terra e mar.. o roubo dos dereitos humanos para a súa venta condúcenos á miseria..