sexta-feira, 25 de outubro de 2013

..asemblea da Revolta este sábado 26 de Outubro ás 7'30 da tarde no local..
..información como están as contas, propostas para o magosto samain, debate de axuda económica a o comité cidadán de emerxencia para a ria de ferrol, debate proposta de André.. rotación nas responsabilidades, 1 persoa coordina, 2 persoas tesoureiras que fagan públicas as contas, duración da responsabilidade por temporada do magosto samain até a lumeirada..lista de persoas asociadas á Revolta e cota de 0'25 céntimos de ao mes..