segunda-feira, 15 de julho de 2013

..contas lumeirada 2013
partimos da seguinte situación económica 685'15 € na conta e 53'56 € en metálico total 738'71

total de caixa 2321'83

gastos 1044'51

35'30 kg de chourizos a 5'55 €/kg + iva + imp. residuos 217'44

viño, bebidas, carbón, varios 101'41

28'320 kg de sardiñas a 5'99 €/kg 169'64

55 kg de pan a 2'50 €/kg 137'50

servizo de cervexa 418'52

resultado 1277'32

gastos comisións mantemento e administración da conta 15'00 € e 1'20

ficamos na seguinte situación económica a 9 de xullo de 2013 na conta 668'95 € e en metálico 1330'88 € total 1999'83