sábado, 29 de dezembro de 2012

Grupo autofinanciado de A Revolta

Este domingo às 12hs retomamos a actividade do Grupo Autofinanciado de a Revolta. Se alguem quere sumar-se este é o momento. Agardamos-vos às 12 no local de A Revolta. Enviamos os estatutos por se queredes botar-lhe umha olhada. Umha aperta.

--
Lupe Ces Rioboo
981946412 - 652201003
http://lupeces.blogspot.com/

terça-feira, 25 de dezembro de 2012

Fwd: Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra, convoca unha Manifestación, para o Venres 28 de DecembroStop Desafiuzamentos Ferrol Terra, convoca unha Manifestación, para o Venres 28 de Decembro


A Comisión Dereito a unha Vivenda Digna - Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra,  que forma parte da Rede de Apoio Mutuo, acordou convocar unha Manifestación, en Ferrol, o Venres 28 de Decembro, ás 7 da Tarde, con saída desde a Praza Amada Garcia, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, pasando pola Rúa Real, para rematar diante do Pazo Municipal, na Praza do Concello, onde se lerá un Manifesto -que foi consensuado entre todas as persoas presentes na xuntanza, logo pasara-se a micro-aberto.


Mobilizaremo-nos para
:


Demandar
 • a paralización dos desafiuzamentos
 • o recoñecemento por lei da dación en pago, acompañada da opción do alugueiro social
 • a creación dun parque de vivenda pública para garantir o dereito á vivenda
Denunciar o fraude hipotecario e

Reclamar o dereito a unha vivenda digna.

Esta mobilización, está encadrada dentro dunha convocatoria xeral que de forma coordinada, acordamos as diferentes plataformas e colectivos que actuamos na Galiza.


E a nivel local:
Por un parque público de vivenda municipal, para alugueiro social e para situacións de emerxencia. Censo de vivenda municipal, Xa !

Pola creación dun Punto Comarcal de Atención e Defensa, onde a cidadanía afectada por unha ameaza de desafiuzamento, poda atopar un lugar de información, asesoramento e defensa, financiados polas diferentes administracións públicas e en colaboración co colexio de advogad@s.

Mas tamén facemos nosas as reivindicación da Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca que se concretan en
:

a) Parar os desafiuzamentos, tanto das familias hipotecadas como dos avalistas, ata que se atopou unha solución á súa situación. E garantir aos afectados o acceso a xustiza gratuita para poder defenderse nos procesos de ejecución. En calquera caso garantir que ningunha persoa quédese en situación de desamparo habitacional: un Estado democrático respetuoso dos Dereitos Humanos non pode permitir que miles de familias quédense na rúa á vez que millóns de pisos permanecen baleiros á espera de ser un negocio rendible.

b) Regular a dación en pago, de maneira que si o banco executa a hipoteca e quédase a vivenda, a débeda queda liquidada, como sucede noutros países da UE ou en EEUU. É un abuso bancario que estean expulsando á xente das súas casas e encima esíxanlles o pago de 20, 50 ou ata 100 mil euros.

c) Conversión do parque de vivendas hipotecadas de primeira residencia en parque público de aluguer social. Que a administración force ás entidades financeiras a asumir os prezos reais das vivendas facendo que os bancos renuncien a unha porcentaxe significativa da débeda hipotecaria para que, a continuación, a administración compre a vivenda a prezo de vivenda protexida de réxime xeral e o antigo propietario poida permanecer nela como inquilino de vivenda protexida, a condición de que cumpra os requisitos establecidos para ser beneficiario da mesma. Así non só se axudaría ás familias hipotecadas, senón que gañaría toda a sociedade ao aumentar o parque de vivenda pública en aluguer. Unha versión desta medida estase aplicando xa no País Vasco, polo que se trataría de estendelo ao resto de comunidades autónomas.

d) Realización dunha Auditoría social sobre o funcionamento do mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que a cidadanía foi obxecto dunha grande fraude que debe ser investigado para poder establecer as responsabilidades de entidades empresariais, bancarias, así como das institucións públicas. A mesma auditoría debería aclarar onde han ir a parar os beneficios millonarios que se xeraron durante o boom inmobiliario.

e) Establecer os mecanismos, as reformas e as políticas necesarias para que o acceso a unha vivenda adecuada non volva ser xamais un negocio para uns poucos e unha escravitude para as familias traballadoras. No caso do mercado hipotecario, establecer por lei que o pago da cota mensual hipotecaria en ningún caso sexa superior ao 30% dos ingresos da persoa ou unidade familiar, a un prazo máximo de 20 anos.


Blogue:

http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:

facebook Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra

Evento no facebook:

http://www.facebook.com/events/572492036099900/Axenda de Ferrol TerraSe queres saber os actos e convocatorias que van vir e moita máis información, visita a Axenda de Ferrol Terra de Trasancos e Bezoucos:

Axenda Aberta - De boca ... a boca

Se vas programar un evento ou realizar un acto ou convocatoria, non deixes de visitar antes a Axenda Aberta.

Para contactar ou enviar información:

axendaaberta@gmail.com

Música, Actualidade e Noticias, durante 24 horas podes escoitar en:
No 93.9 da FM ou a través da rede, música e un montón de programas en Rádio Filispím, a Radio Libre e Comunitaria da Comarca de Trasancos.
 Máis Información 

No 107.7 da FM ou a través da Rede, Rádio Fusión - Radio Fene, Rede de Emisoras Municipais da Galiza.
 Máis Información 


segunda-feira, 24 de dezembro de 2012

Fwd: Preparando a mobilización do vindeiro 28 de Decembro

POLO DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA !!Preparando a mobilización do vindeiro 28 de Decembro

Este venres, 21 de Decembro, tivo lugar, en Caranza -nos locais de Fuco Buxán, unha xuntanza da Comisión Dereito a Unha Vivenda Digna - Stop-Desafiuzamentos, que forma parte da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Nesta xuntanza participaron: Pablo Portero, Enrique Barrera, Carlos Varela, Luis Matalobos, Carlos Vidal, Ana Bérez, Bea Canas, Elvira, Manuel Vázquez, Susana Alaniz, Pedro Fernández, Rafael Pillado, Lalán, Suso Pazos, Lucia Vizoso, Suso Díaz e Inácio Martínez.

Na reunión abordamos temas pendentes e un novo caso de abuso bancario sobre Ana e Victor (avalistas), despois dun desafiuzamento -persoas que estiveron presentes en parte da xuntanza. Despois Enrique Barrera presentou un pequeno informe titulado "Posíbeis Situacións en relación ás VV.PP. de Recimil", como base para a recuperación dun parque municipal de vivenda pública. Unha parte da xuntanza foi dedicada á entrevista mantida, en Compostela, co 'Valedor do Pobo', o día anterior 20 de Novembro, da que informamos con detalle dos puntos tratados e da documentación recibida. Por último entramos a preparar a mobilización xeral que as diferentes plataformas convocan en diferentes lugares de Galiza, para o vindeiro Venres 28 de Decembro.

Acordou-se facer unha Manifestación, en Ferrol, o Venres 28 de Decembro, con saída desde a Praza Amada Garcia, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, pasando pola Rúa Real, para rematar diante do Pazo Municipal, na Praza do Concello, onde se lerá un Manifesto -que foi consensuado entre todas as persoas presentes na xuntanza, logo pasara-se a micro-aberto.

Os lemas da convocatoria:
NIN CASA SEN XENTE, NIN XENTE SEN CASAS !!
 • PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS !!
 • DACIÓN EN PAGO, ACOMPAÑADA DA OPCIÓN DO ALUGUEIRO SOCIAL !!
 • POR UN PARQUE PÚBLICO DE VIVENDAS SOCIAIS !!
 • DERROGACIÓN DA LEI HIPOTECARIA !!
POLO DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA !!

A nivel local:
Por un parque público de vivenda municipal, para alugueiro social e para situacións de emerxencia. Censo de vivenda municipal, Xa !

Pola creación dun Punto Comarcal de Atención e Defensa, onde a cidadanía afectada por unha ameaza de desafiuzamento, poda atopar un lugar de información, asesoramento e defensa, financiados polas diferentes administracións públicas e en colaboración co colexio de advogad@s.
O obxectivo da mobilización é o de demandar a paralización dos desafiuzamentos; o recoñecemento por lei da dación en pago, acompañada da opción do alugueiro social; a creación dun parque de vivenda pública para garantir o dereito á vivenda; ... e denunciar o fraude hipotecario e reclamar o dereito a unha vivenda digna.

Facemos nosas as reivindicación da Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca que se concretan en:

a) Parar os desafiuzamentos, tanto das familias hipotecadas como dos avalistas, ata que se atopou unha solución á súa situación. E garantir aos afectados o acceso a xustiza gratuita para poder defenderse nos procesos de ejecución. En calquera caso garantir que ningunha persoa quédese en situación de desamparo habitacional: un Estado democrático respetuoso dos Dereitos Humanos non pode permitir que miles de familias quédense na rúa á vez que millóns de pisos permanecen baleiros á espera de ser un negocio rendible.

b) Regular a dación en pago, de maneira que si o banco executa a hipoteca e quédase a vivenda, a débeda queda liquidada, como sucede noutros países da UE ou en EEUU. É un abuso bancario que estean expulsando á xente das súas casas e encima esíxanlles o pago de 20, 50 ou ata 100 mil euros.

c) Conversión do parque de vivendas hipotecadas de primeira residencia en parque público de aluguer social. Que a administración force ás entidades financeiras a asumir os prezos reais das vivendas facendo que os bancos renuncien a unha porcentaxe significativa da débeda hipotecaria para que, a continuación, a administración compre a vivenda a prezo de vivenda protexida de réxime xeral e o antigo propietario poida permanecer nela como inquilino de vivenda protexida, a condición de que cumpra os requisitos establecidos para ser beneficiario da mesma. Así non só se axudaría ás familias hipotecadas, senón que gañaría toda a sociedade ao aumentar o parque de vivenda pública en aluguer. Unha versión desta medida estase aplicando xa no País Vasco, polo que se trataría de estendelo ao resto de comunidades autónomas.

d) Realización dunha Auditoría social sobre o funcionamento do mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que a cidadanía foi obxecto dunha grande fraude que debe ser investigado para poder establecer as responsabilidades de entidades empresariais, bancarias, así como das institucións públicas. A mesma auditoría debería aclarar onde han ir a parar os beneficios millonarios que se xeraron durante o boom inmobiliario.

e) Establecer os mecanismos, as reformas e as políticas necesarias para que o acceso a unha vivenda adecuada non volva ser xamais un negocio para uns poucos e unha escravitude para as familias traballadoras. No caso do mercado hipotecario, establecer por lei que o pago da cota mensual hipotecaria en ningún caso sexa superior ao 30% dos ingresos da persoa ou unidade familiar, a un prazo máximo de 20 anos.

Acordou-se distribuír pola rede a convocatoria co prego de difusión e espallamento da mesma, que cada quen leve o seu cartaz co seu lema, cacerolas, pitos, ...

Tamén se acordou convocar unha Rolda de Prensa que vai ter lugar o vindeiro Mércores 26 de Decembro, ás 12:30 horas na galería Sargadelos de Ferrol, Esquina Rúa Rubalcaba coa Rúa María. A esta Rolda de Prensa temos que asistir todas as persoas que poidan.

Lembrar:

MANIFESTACIÓN

NIN CASA SEN XENTE, NIN XENTE SEN CASAS !!
 • PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS !!
 • DACIÓN EN PAGO, ACOMPAÑADA DA OPCIÓN DO ALUGUEIRO SOCIAL !!
 • POR UN PARQUE PÚBLICO DE VIVENDAS SOCIAIS !!
 • DERROGACIÓN DA LEI HIPOTECARIA !!
POLO DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA !!

VENRES 28 DE DECEMBRO
ÁS 7 DA TARDE
DESDE A PRAZA AMADA GARCIA
(DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA)
ATÉ A PRAZA DO CONCELLO


Convoca:
STOP-DESAFIUZAMENTOS DA REDE DE APOIO MUTUO DE FERROL TERRA


Blogue:

http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:

facebook Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra|||||||||||||||

--Rede Social de Ferrol Terra

Encontro | Foro | Rede de Apoio Mutuo | Arméria Soc Coop

Directorio (Teléfonos, Correos, Blogues e Web)

http://redesocialdeferrolterra.blogspot.com.es/

|||||||||||||||||||||||||||||||||

sábado, 22 de dezembro de 2012

letra antroido

Tinha umha casa

hipotecada

e já nom tinha

como paga-la.

Fiquei no paro,

topei co banco

quitou-me a casa

mas a divida ficou.

Hai que lei a da hipoteca

é coma umha lousa.

Dever para toda a vida

nom é pouca cousa.

Se lhes devolves a casa

nom remata a cousa.

Hai que pagar de por vida,

divida sem fim!!!

Daçom em pago,

renda social,

nom som do gosto

do capital.

Tampouco nós

gostamos deles

que som parásitos

e os imos fumigar.A música é esta http://www.youtube.com/watch?v=NbiiKwyvVQc

--
Lupe Ces Rioboo
981946412 - 652201003
http://lupeces.blogspot.com/

Este domingo 23 de Decembro ás 5'30 da tarde presentación do Banco de Tempo de Ferrolterra no local da Revolta..

Animarvos a toda a Revolta a vir ao local este domingo a coñecer que é o banco de tempo, como funciona e para que serve. O Encontro Social promoveu a construción da ferramenta  cooperativa sen ánimo de lucro Arméria, e esta axuda a promover o Banco de Tempo de Ferrolterra que é unha ferramenta para construír comunidade e apoio mutuo..

http://bdt.deferrolterra.org/Fwd: Ateneo Ferrolán: Xornada de portas abertas en apoio ao Ateneo Ferrolán!!!

Solidariedade con o Ateneo Ferrolán


@s traballador@s do Ateneo Ferrolán faremos o próximo sábado día 22 de decembro e a partir das 6 da tarde unha xornada de portas abertas en defensa do Ateneo, da súa sede e pola devolución do seu patrimonio que é de tod@s.
Ante o inminente pleno do concello de Ferrol do próximo día 27 no que o goberno do PP pretende usurpar a sede desta entidade centenaria e tutelar as súas actividades, é polo que convocamos a@s soci@s, ao tecido asociativo, veciñal, sindicatos, partidos políticos e cidadanía en xeral a que participedes con nós deste acto reivindicativo da nosa sede.
DEFENDAMOS A CULTURA! E os postos de traballo desta entidade!

Compartide e asistide!


Un lugar de encontro para a cultura.
Ateneo Ferrolán, fundado en 1879.
www.ateneoferrolan.org

e-mail: secretaria@ateneoferrolan.org | Telf.:  +34 981 357 970 |
Dirección Postal: Rúa Magdalena 202-204. CP.15402 | FERROL (A Coruña)

BLOG: http://ateneo-ferrolan.blogspot.com/

Tamén no Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ateneo-Ferrolan/134569549934117

Séguenos en Twitter: @ateneoferrolan

sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

Mónica convida á Revolta á inauguración da S.C.R.D. "Y" da Graña este sábado 22 de Decembro a partires das 7 da tarde..

A Sociedade Cultural Deportiva Recreativa "Y" da Graña comprácese en convidarnos á inauguración da volta ao funcionamento de esta sociedade. Mónica pediunos se quixeramos ir cantar e levar os instrumentos, recoñece que nos avisou un pouco tarde, que non está anunciada a nosa presencia sabendo que non nos avisara con tempo, mais quen estea animada a ir, a partir das 7 da tarde haberá unha mexillonada,  poñédevos en contacto con André por se queredes facer un pequeno grupo para ir e tocar e cantar unhas pequenas pezas..  quarta-feira, 19 de dezembro de 2012

Fwd: O vindeiro Venres, 21 de Decembro, xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna

Ánimo que queda moita carreira..O vindeiro Venres, 21 de Decembro, xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna

O vindeiro Venres, 21 de Decembro, ás 17:00hs, en Caranza no local de Fuco Buxán, reuniremos a quen quixer participar, nunha xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para abordar todos o temas pendentes de lanzamentos de vivenda, novos casos, as entrevistas co Valedor do Pobo e a coordinación con outras plataformas, froito do cal está convocada unha mobilización para o vindeiro 28 de Decembro que temos que preparar.

Nas últimas semanas as compañeiras e compañeiros da Rede de Apoio Mutuo que máis se moven no asunto dos desafiuzamentos, mantiveron unha actividade relevante. Non só por ter que afrontar o reto do pasado Pleno Municipal de Ferrol, onde unha das nosas compañeiras interveu no nome do noso colectivo, senón por ter que atender casos concretos de ameazas de lanzamentos de vivenda, mobilizar-nos, contactar con outras plataformas da Galiza para encetar certa coordinación e participar nunha xuntanza que convocou o Valedor do Pobo, interesado polas reivindicacións dos nosos colectivos cidadáns. Xuntanza que vai ter unha segunda sesión o vindeiro Xoves 20 de decembro, ás 11 da mañá, na sede desa institución, en Compostela.

Da coordinación con outras plataformas, xurdiu a convocatoria dunha mobilización nacional, para o Venres 28 de Decembro, en diferentes comarcas galegas. Para o cal esta-se preparando un manifesto coas principais demandas que nos unen na loita por unha vivenda digna. Antes, este 20 de Decembro, o mesmo día no que nos desprazaremos a Compostela, pola tarde, está convocada en toda Galiza até 12 mobilizacións xerais, convocadas pola recen constituída Alianza Social Galega, onde as nosas principais reivindicacións estarán presentes nas rúas e nos comunicados da convocatoria e finais da mobilización. En Ferrol, terá lugar unha concentración, na Praza Amada Garcia, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, ás 19:30hs, do, xa citado, Xoves 20 de Decembro.

Así recolle as nosa reivindicacións o Manifesto da Alianza Social Galega:
"Son máis de nove mil as familias desafiuzadas en Galicia desde que comezou a crise. Persoas que pertencen aos colectivos sociais máis afectados pola situación, que perden a súa vivenda e que, na maior parte dos casos, ven embargadas as nóminas, ingresos ou propiedades ao seu nome. Familias e persoas condenadas á exclusión social polos abusos das entidades financeiras e por un Goberno cómplice".

"Esta situación só pode cambiar cunha modificación da Lei hipotecaria e da Lei de axuizamento civil para regular a dación en pagamento retroactiva, paralizar os desafiuzamentos e promover o alugamento social. Fronte a esta necesidade, o Goberno aproba un decreto insuficiente que non contén solucións estruturais e exonera as entidades financeiras das súas responsabilidades na inadecuada xestión dos préstamos".

"Urxen medidas transitorias integrais, mentres non se modifique a lexislación en materia de execución hipotecaria, como a suspensión temporal dos procesos de execución en marcha".
Lembra, non faltes á xuntanza aberta deste Venres 21 de Decembro, necesitamos a túa colaboración e axuda. Participa na Rede de Apoio Mutuo.

Blogue:

http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:

facebook Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra
--Rede Social de Ferrol Terra

Encontro | Foro | Rede de Apoio Mutuo | Arméria Soc Coop

Directorio (Teléfonos, Correos, Blogues e Web)

http://redesocialdeferrolterra.blogspot.com.es/

|||||||||||||||||||||||||||||||||


segunda-feira, 17 de dezembro de 2012

Este martes 18 de Decembro ás 7 da tarde no local da asociación veciñal de Esteiro, plenario do Encontro Social..

aquelas persoas da Revolta que queiran e estean animadas a ir, adiante, de 7 da tarde a 9 da noite, falaranse dos seguintes temas..

 Obxectivo da reunión:
 • Recibir información sobre Arméria Soc. Coop. e das diferentes comisión e grupos (Grupo Finanzas Éticas ..., Comisión Roupeiro ...,, e outros se a houber.
 • Recibir información, deliberar e acordar sobre a Rede de Apoio Mutuo (STOP-Desafiuzamentos, Xustiza Social, ..).
 • Debater e avaliar a situación da Comarca (Paradores, Desemprego, Navantia, Poligal, Taxas Xudiciais, Vivenda, Loita contra Reganosa, ...)
 • Avaliar os avances do Encontro neste primeiro ano de funcionamento.
 • Tratar outros asuntos de interese.

Orde do día:
 1. Constitución de Arméria Soc. Coop., últimos pasos.
 2. Local de Arméria na Traseira do Mercado de Caranza (Legalización, Dotación e Abertura).
 3. Información da Comisión Dereito a unha Vivenda Digna - STOP-Desafiuzamentos.
 4. Constitución dunha Comisión de Xustiza Social - Regulamento do 'Peto Solidario' - Caso 'A' - Préstamo Pago Multa. Valoración.
 5. Constitución da Comisión de Arméria para Recuperación e Comercialización Alternativa de Roupa e outros Complementos de Segunda Man.
 6. Información sobre a presentación do Banco de Tempo.
 7. Valoración Mobilizacións (En defensa da Sanidade Pública; 10D Acción da Marcha Mundial ...; Por unha Xustiza para to@s; Acción Día das Migracións 18D; ...).
 8. Pasos dados na proposta de Foro Social de Ferrol Terra co obxectivo de deliberar e analizar sobre o actual modelo enerxético e as posíbeis alternativas.
 9. Debater e avaliar a situación da Comarca (Paradores, Desemprego, Navantia, Poligal, Taxas Xudiciais, Vivenda, Loita contra Reganosa, Unidade Sindical, ...)
 10. Un ano de Encontro Social - Avaliación e Propostas.
 11. Outros asuntos se os houber.
Lembramos que este é unha orde do día aberta quen quixer tratar algún asunto que o envie a o correo-e de coordinación do Encontro:

forosocialdeferrolterra@gmail.com

Ferrol Terra, 8 de Decembro de 2012

http://encontrosocialdeferrolterra.blogspot.com.es/sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Hoxe ás 6 da tarde a homenaxe ao poeta e escritor Celso Emilio Ferrreiro pasa a celebrarse na casa do Coronel, na Porta de Canido..

Non puidemos convocar nin preparar ben este acto nin preguntar a mais persoas da Revolta, pois pasamos tarde a proposta de convocatoria, quen poida ou queira vir con os instrumentos vamos tocar dúas pezas pasodobre dos cabezudos e muiñeira de patelas

Motivado polas previsións meteorolóxicas de hoxe venres, o Acto Poético-Musical en homenaxe  a Celso Emilio Ferreiro, convocado para a rúa do seu nome en Canido, trasládase ao salón de actos da Sociedade Galega de  Historia Natural, situado na antiga casa do Coronel, na Porta de Canido.
Será ás 6 da tarde, e convocan:
A Revolta de Trasancos, Lefre de Caldereta, Ateneo Ferrolán, Muiño do Vento, Fuco Buxán, IES de Canido, Poesía Salvaxe e Bartoleta Teatro.
quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

Fwd: venres 14 as 19 h Concentración Gaseiro nº 132

Vai entrar na ria o gaseiro cargado de gas natural licuado nº 132, na praza Amada García entra o vento con valentía para berrar planta de gas fora da ria, non á corrupción ao roubo do noso diñeiro na tarifa da enerxía.


Prevista a entrada na Ría do gaseiro cargado con GNL nº 132, "Hispania Spirit" o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca
CONCENTRACIÓN
venres, 14 de decembro 2012, ás 19 h
diante Edificio Xunta de Galicia
Praza Amada García - Ferrol
Características do buque:
Nome.- Hispania Spirit, Bandeira.- España, Eslora.- 279.8 m, Manga.- 43.4 m, Calado.- 12.12 m, Puntal.- 26 m, Capacidade.- 140.500 m3 de GNL


--
Visita a nosa web:  www.comitecidadan.org
Tamén en Twitter :  @ComitCEmerxenc


Comité Cidadán de Emerxencia
para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org

...........
Para axudas económicas:
C.c. en Banco Santander,  titular: Luz Marina Torrente e outros
Desde España:
00493315772894017995
Desde o Extranxeiro:
ES 71 00493315772894017995Fwd: Accidentes en gasoductos

Estamos a tempo de evitar un accidente, paralización da actividade de Reganosa xá.


Enlace a dous accidentes producidos polo gas, que nos fai lembrar o perigo permanente que supón na nosa comarca a Planta de Reganosa e o tráfico de gaseiros na nosa ría.

--
Visita a nosa web:  www.comitecidadan.org
Tamén en Twitter :  @ComitCEmerxenc


Comité Cidadán de Emerxencia
para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org

...........
Para axudas económicas:
C.c. en Banco Santander,  titular: Luz Marina Torrente e outros
Desde España:
00493315772894017995
Desde o Extranxeiro:
ES 71 00493315772894017995terça-feira, 11 de dezembro de 2012

Fwd: venres 14, as 18 h en Canido: acto Celso Emilio Ferreiro

Pedíronos participar neste acto de Celso Emilio Ferreiro levando unhas gaitas para tocar unha peza antes de que comece a lectura dos poemas..
Recital Poético-Musical
"Celso Emilio Ferreiro, no seu centenario"
Venres, 14 de decembro, ás 18 hs,
na Rúa Celso Emilio (esquina a Mayola)
fronte ao Instituto de Canido – Ferrol
Organizan e participan:
  A Revolta de Trasancos, Ateneo Ferrolán, Bartoleta Teatro, Fuco Buxán, I.E.S. Canido, Lefre de Caldereta, Muiño do Vento, Poesía Salvaxe - Lendo Poesía.


--
Visita a nosa web: www.fucobuxan.net
facebook: Fuco Buxán
Twitter:    @FucoBuxan
-------------
fuco buxán, a.c.
Rúa Armada Española, 32 baixo- 15406 - Ferrol
Aptdo Correos 240 C.P. 15400 Ferrol
Telef. 981325492
www.fucobuxan.net
fucobuxan@yahoo.essegunda-feira, 10 de dezembro de 2012

Fwd: A convocatorias que veñen

Calendario social..

A convocatorias que veñen

Nos próximos días están convocadas unha serie de mobilizacións, accións e xuntanzas que non son alleas ás entidades e persoas que participamos no Encontro Social de Ferrol Terra, é por iso que publicamos as seguintes convocatorias:

Luns 10 de Decembro, ás 6 da Tarde, na Praza de España, diante do Centro de Saúde de Ferrol "Fontenla Maristany".
No Día Internacional dos Dereitos Humanos - Concentración en Ferrol polo dereito á sanidade pública universal, sen distinción de sexo, orixe, etnia, orientación sexual e condición legal e social .

Dereito fundamental e universal en grave perigo debido aos recortes iniciados polo actual goberno do Partido Popular.

Convocan Marcha Mundial das Mulleres, Foro Galego da inmigración e Asociación Lazos prol solidariedade, co apoio da Plataforma na Defensa da Sanidade Pública.

+info en:

Luns 10 de Decembro, ás 7 da tarde, na Galería Sargadelos de Ferrol (Esquina Rúa Rubalcaba - Rúa María).
Celebraremos a presentación do Banco de Tempo de Ferrolterra. Explicarase en que consiste, como funciona e como participar.

+ Info en:

Martes 11 de Decembro, ás 7 da Tarde, en Ferrol, na Explanada da Praza de España.
POR UNHA XUSTIZA PARA TOD@S!!!

CONCENTRACIÓN EN FERROL

NA DEFENSA DUNHA XUSTIZA DE CALIDADE, UNIVERSAL E GRATUITA. POR UNHA XUSTIZA PARA TOD@S!!!

Contra o repago xudicial imposto pola lei de taxas, contra a privatización de servizos públicos como o Rexistro Civil, contra a falta de medios materiais e persoais, con continuos recortes aos funcionarios consagrados a través da reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial, contra a inmobilidade lexislativa fronte ao drama social dos desafiuzamentos …

ACUDE NA DEFENSA DUNHA XUSTIZA DE CALIDADE, UNIVERSAL E GRATUITA. POR UNHA XUSTIZA PARA TOD@S!!!

Convocan: CCOO, CIG, UGT, CSIF Xustiza, USO, STAJ, Colexio de Avogados de Ferrol, PSOE, BNG, EU, ANOVA, ESPAZO ECOSOCIALISTA GALEGO, EQUO, Stop Desafiuzamentos, Ferrolterra, Fuco Buxán, Encontro Social de Ferrolterra, Marcha Mundial das Mulleres, Foro da Inmigración.

Martes 11 de Decembro,  ás 8 da Tarde, en Ferrol, no local da Asociación Veciñal de Esteiro.
Comisión de Traballo para seguir preparando a proposta de Foro Social de Ferrol Terra co obxectivo de deliberar e analizar sobre o actual modelo enerxético e as posíbeis alternativas.

Mércores 12 de Decembro
, ás 6 da Tarde, no local de Arméria Soc Coop. na Traseira do Mercado Municipal de Caranza.
Comisión do roupeiro

Para a Constitución da Comisión de Arméria para Recuperación e Comercialización Alternativa de Roupa e outros Complementos de Segunda Man.

O mércores día 12 de decembro no local na Traseira do Mercado de Caranza convocase a comisión do roupeiro o que queira participar no seu funcionamento e organización quedamos ás 18.00 horas.

Tamén sería conveniente que alguén da comisión de finanzas éticas puidese achegarse.

Un saúdo.
Bea Cana
beavn17@hotmail.es

Luns 17 de Decembro,
ás 6 da Tarde, no local de Arméria Soc Coop. na Traseira do Mercado Municipal de Caranza.

Xuntanza da Comisión de Dignose e Comunicación do Encontro Social de Ferrol Terra. Para retomar o traballo pendente.

+ Info en:
http://encontrosocialdeferrolterra.blogspot.com.es/p/c-diagnose.html 

Martes 18 de Decembro
, en Ferrol no Día das Inmigracións.
O Foro Galego de Inmigración formado por asociacións de migrantes, entidades , colectivos e persoas de toda Galicia  en relación coa celebración do Día Mundial das Migracións, o día 18 de decembro, ten programado facer visíbel este día con diferentes Accións. Probabelmente que se acorde unha Acción en Ferrol, con concentración e reparto do Manifesto.

"NON PERMITAMOS A REPRESIÓN DO COLECTIVO DE PERSOAS MIGRANTES NIN A PERDA DE DEREITOS BÁSICOS QUE ESTÁN A SUFRIR.
 + Info en:
https://docs.google.com/open?id=1BAtn21XiE11PtajwSav0toEg6S_WCng4WdYTCTUJLvpvv6l3tHkqWzoQ31m6

Martes 18 de Decembro
, ás 7 da Tarde, en Ferrol, no local da Asociación Veciñal de Esteiro.
Convocatoria da XVII Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra - 18 de Decembro de 2012

Proposta de obxectivos e orde do día para a XVII Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.

Obxectivo da reunión:

- Recibir información sobre Arméria Soc. Coop. e das diferentes comisión e grupos (Grupo Finanzas Éticas ..., Comisión Roupeiro ...,, e outros se a houber.
-  Recibir información, deliberar e acordar sobre a Rede de Apoio Mutuo (STOP-Desafiuzamentos, Xustiza Social, ..).
- Debater e avaliar a situación da Comarca (Paradores, Desemprego, Navantia, Poligal, Taxas Xudiciais, Vivenda, Loita contra Reganosa, ...)
- Avaliar os avances do Encontro neste primeiro ano de funcionamento.
- Tratar outros asuntos de interese.

+ Info en:
http://encontrosocialdeferrolterra.blogspot.com.es/2012/12/convocatoria-da-xvii-asemblea-plenaria.html
|||||||||||||||||

--Rede Social de Ferrol Terra

Encontro | Foro | Rede de Apoio Mutuo | Arméria Soc Coop

Directorio (Teléfonos, Correos, Blogues e Web)

http://redesocialdeferrolterra.blogspot.com.es/

|||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

Fwd: Apresentaçom de "O Apalpador. unidade didática"

A Fundaçom Artábria presenta unha unidade didáctica para recuperar O Apalpador , que é un personaxe do Natal galego . A unidade didáctica para descargar no ordenador ten unha explicación das orixes do Apalpador e numerosas fichas para que as nenas e nenos recorten e coloreen.Car@s companheir@s,

Disponibilizamos na seguinte ligaçom umha unidade didática que ajude às crianças a conhecer a figura da mítica personagem do natal galego, O Apalpador.


Para qualquer questom ou duvida nom tedes mais que pôr-vos em contato com nos neste correio-e ou por telefone (Vitor: 635 074 071)
--
A Fundaçom Artábria é um projecto popular em defesa da língua e cultura nacional, os valores solidários e os direitos históricos da Galiza. Entidade de carácter sociocultural sem ánimo de lucro que está declarada de Interesse Galego e classificada de interesse cultural, com o nº 54 no registo de fundaçons da Xunta de Galicia.

Código de Identificaçom Fiscal (CIF):  G15645518.
Morada:  Travessa de Batalhons nº7   Esteiro
15403 Ferrol - GALIZA
Telefone do Centro Social:  +34 981369099
Fax do Centro Social:  +34  981369920

Sítio webda Fundaçom Artábria

http://www.artabria.netterça-feira, 4 de dezembro de 2012

Fwd: Hoxe, en Ferrol, hai unha mobilización moi importante, a Sanidade Pública necesita de ti, Non faltes!!! Ás 7 da Tarde, deste Martes 4 de Decembro.

Lembrete da importante mobilización de hoxe


Convocando a mobilización en Defensa da Sanidade Pública deste Martes 4 de Decembro en Ferrol


A TODA A CIDADANÍA


Na Sanidade Pública, como noutros sectores que son garantes de dereitos fundamentais, pouco a pouco os gobernos do PP, ao servizo do capitalismo financeiro, están impoñendo o seu modelo sanitario, que non é outro que cada quen debe acceder só, aos servizos sanitarios que poida custear. É dicir, desmantelar o sistema solidario que agora temos e que teríamos que mellorar. Estas políticas, usan argumentos baseados en dúas falacias: a insustentabilidade do actual sistema sanitario e que a xestión privada da sanidade é máis eficiente que a pública.

 A Lei imposta polo Goberno, é un paso fundamental nas súas pretensións, ao recuperar a antiga figura do "asegurado". Deste xeito, hai colectivos cidadáns que quedan excluídos da cobertura sanitaria. A este modelo neoliberal, inducido polos gobernos do PP (tanto o de Mariano Rajoy como o de Nuñez Feijóo) e á maioría dos medios de comunicación (en mans do poder económico), estamos-lle facendo fronte a cidadanía organizada en diferentes plataformas unitarias, que apostamos e entendemos a Sanidade Pública, como un dos alicerces fundamentais e esenciais que garante o dereito á Saúde, como un Dereito Humano Universal.

A escusa da crise económica

Coa escusa da estafa chamada crise, realizan profundos recortes na sanidade pública que están a producir un impacto severo na calidade asistencial e nas condicións laborais das traballadoras e traballadores. O obxectivo real destas políticas de recorte, non é reducir o gasto público, senón conseguir o desvío de parte dos orzamentos cara petos privados. É dicir que o que é de todas e todos, pase a mans duns poucos, xa moi ricos e poderosos. Só precisamos botar unha ollada á situación da sanidade pública na Comunidade de Madrid, con privatizacións de moitos servizos e de hospitais incluída, para saber cal é o camiño polo que nos queren empurrar. Por certo, unhas políticas que teñen mobilizado a un sector moi importante de profesionais e de cidadanía en defensa da sanidade pública, cos que queremos amosar a nosa solidariedade.

Nós dicimos que a Saúde non é un Negocio. A Saúde é un Dereito. É por iso que desde a Plataforma defendemos a atención sanitaria como un dereito das cidadás e cidadáns, e que o acceso aos servizos siga sendo de forma universal, sen ningunha restrición e gratuíta (sen repago), pois xa foi pagada por todos e todas nós, de xeito solidario, a través das nosas cotas á seguridade social, taxas e impostos.

As políticas do PP non teñen o apoio da maioría social


A maioría social non apoia ao PP, mais por mor dunha Lei Electoral inxusta que lles favorece, teñen a maioría no parlamento galego para impoñer máis recortes, máis repago e máis privatizacións. Tres (2.036.436 – o 75%) de cada catro persoas con dereito a voto (2.697.717 – o 100%)  non apoiaron ao PP para gobernar nas últimas eleccións do 21O. Mais estes, con 661.281 (o 24,51%) votos, conseguiron a maioría absoluta coa que van seguir impoñendo as súas políticas de desmantelamento do sistema sanitario público.

O PP, pretende desmantelar o sistema sanitario público, potenciar o aseguramento privado e dar participación ás empresas privadas na prestación de servizos sanitarios con diñeiro público, para facer negocio coa nosa saúde. Hai unha estratexia global -impulsada pola troika (CE, FMI, BCE)- que o goberno do PP, na Xunta de Galicia, está a impoñer desde o inicio da anterior lexislatura. E que agora despois das pasadas eleccións do 21O, pretende continuar coa redución dos orzamentos sanitarios; recorte das prestacións; restricións no acceso aos servizos; externalización de actividades; privatización da xestión hospitalaria; introdución do copagamento (repago) por servizos e prestacións sanitarias; obrigación dos pensionistas a pagar unha parte dos medicamentos, as próteses, o transporte en ambulancia non urxente, os alimentos especiais; ...

Mobilicemo-nos para frear as súas políticas de desmantelamento, repago e privatización

As políticas neoliberais do PP levan á deterioración e descapitalización do sistema sanitario público; privatización da estrutura do sistema e dos servizos que presta; e ao desmantelamento dos seus alicerces: universalidade, equidade e accesibilidade. Non permitamos que isto suceda, mobilicémonos, parémolos, non permitamos que desmantelen o que é noso e forma parte dos nosos dereitos.

CONCENTRACIÓN EN FERROL
EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

MARTES  4 DE DECEMBRO, ÁS 7 DA TARDE NA PRAZA AMADA GARCIA 
(DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA)
A SAÚDE NON É UN NEGOCIO, É UN DEREITO
NIN REPAGO, NIN DESMANTELAMENTO, NIN PRIVATIZACIÓN
NA GALIZA, COMO EN MADRID E EN TODA EUROPA
NA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

POLO DEREITO A UN SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO,
DE ACCESO UNIVERSAL E GRATUÍTO.
A TÚA PARTICIPACIÓN É DECISIVA, MOBILIZA-TE

 Forman parte da Plataforma: A Revolta de Trasancos C.S. - A.C. Fuco Buxán – A.VV. A Graña, A.VV. A Cabana - A.VV. Caranza - A.VV. Covas - A.VV. Esteiro -A.VV. Ferrol Vello - A.VV. O Cruceiro de Canido - A.VV. O Cruceiro de Meá - A.VV. O Lago-Doniños - A.VV. O Rosario-Inferniño - A.VV. Prioriño - A.VV. San Fernando-Recimil - A.VV. San Pablo de Catabois - A.VV. Santa Eulalia de Limodre - A.VV. Santa Mariña - A.VV. Serantes - A.VV. Ultramar - A.VV. Valle de Esmelle - A.VV. Valón - AFINOR(Fibromialxia) - AGAVIDA - ALCER - AMICOR - Asociación de Diabéticos Ferrolterra - Asociación Parkinson Ferrol-Ferrolterra - ASPANEMI - Ateneo Ferrolán - B.N.G. - C.I.G. - CC.OO. - COGAMI-FERROL - Colectivo Ártabra 21 - CPS de San Valentín - CSIF - Esquerda Unida -Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas - Grupo Rural de Narón - Lazos Pro Solidariedade-Comité Antisida de Ferrol - PSdeG-PSOE - Teima-Sindrome de Down - Terra Galega - U.G.T. - U.S.T.G. - Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Ferrol – Participamos na Plataforma Galega SOS-SANIDADE PÚBLICA

Correo-e:
plataformadspferrol@gmail.com

Blogue:
http://plataformadspferrol.blogspot.com/
_________A

--


Colectivo Ártabra 21

Xurdimos a favor dunha política xusta, democrática, participativa e
sustentábel, responsábel cara o futuro da humanidade, respectuosa e
defensora do medio natural, na convicción de que un outro mundo non só é
posíbel senón que é necesario.

Ferrol, Terra de Trasancos e Bezoucos

Blogue do Colectivo Ártabra 21

http://artabra21.blogspot.com/sexta-feira, 30 de novembro de 2012

Fwd: Convite da Asociacióbn Lazos aos actos do 1 de decembro e da Xornada de sensibilización do videiro 5 de Decembro


Xornada para aprender e formarse e poder reivindicar os nosos dereitos como a igualdade, a non discriminación, e defender a sanidade pública.

Benqueridos amigos e amigas,


A Asociación Lazos Pro Solidariedade-Comité antiSida de Ferrol, comprácese en convidarvos ás actividades que vai desenvolver co motivo do 1 de decembro do 2012, día mundial de resposta contra a Sida.

 • 1 de Decembro de 2012 - Recortes + Dereitos: Mesa informativa na rúa Real de Ferrol, entre as 11 e as 14 horas. Quen desexe participar débese poñer en contacto coa entidade por esta vía, ou acudir o mesmo sábado, día 1 de decembro, ao local sito na Avda Dr Fleming 8-10 Baixo de Ferrol,  ás 10.30 horas.

 • Xornada de sensibilización Social no eido do VIH. 5 de decembro do 2012. Achegamos o programa da Xornada e o convite. Estades todos e todas invitadas.Gostaríanos contar coa vosa presenza, nestes momentos tan compricados para todas e todos.

Esperando veros nas actividades, vos saúda atentamente,

Carlos Varela
Presidente--
LAZOS pro Solidariedade-Comité antisida de Ferrol
Asociación de afectados/as polo VIH e as drogas
Vogal territorial de Galicia en CESIDA

Dirección sede: Avda. Dr Fleming 8-10 Baixo
15401 Ferrol ( A Coruña )

Tfno./Fax 981350777
Tfno. Móvil :698147975
Dirección web: http://comitelazos.blogspot.com

Fwd: N de Prensa do CCE ante a sentenza do TSX de Madrid

Os argumentos, os feitos, están enriba da mesa. O poder político, económico e dos medios de comunicación queren manipulalos e ocultalos, seguimos pelexando para que non o consigan.


Nota de Prensa do CCE
Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid
Contencioso contra a Autorización Administrativa Previa
 1. A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 12-11-2012, desestimando o recurso contencioso presentado polas entidades do CCE contra a Autorización Administrativa Previa outorgada a Reganosa, non supón nada novo, por canto é unha reiteración da ditada o 27 de Novembro de 2006 ante o contencioso presentado polo Concello de Ferrol, e da que logo se retirou.
 2. O CCE non desistirá como fixo o Concello de Ferrol e recorrerá esta sentenza.
 3. Esta sentenza non prexulga para nada a Autorización de Construción da planta de gas, recorrida en contencioso presentado polo CCE, e sobre a cal ha de pronunciarse este Tribunal.
 4. Lembrar que o máximo órgano xudicial, o Tribunal Supremo, en sentenza inapelable do 11 de Maio de 2012 anulou a modificación do Plan de Ordenacion de Mugardos que serviu de base para a construción da planta de gas de Reganosa, ratificando a sentenza de 22 de abril de 2008 ditada polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. A sentenza do Supremo, entra ao fondo do asunto, ao sinalar a carencia da DIA (Declaración de Impacto Ambiental).
Os promotores de Reganosa e os seus cómplices institucionais non utilizaron o procedemento legal (DIA), non por descoñecemento senón porque sabían que á luz do mesmo, o interior da Ria de Ferrol resulta incompatible cunha instalación tan perigosa como unha planta de gas, e só cunha actuación fraudulenta poderían acadar o seu propósito , como foi relocalizar a planta de gas en Punta Promontoiro.
 1. Este tribunal ven de desestimar o contencioso contra a Autorización Administrativa Previa outorgada pola DPEyM a Reganosa, en base a repetir as teses mantidas pola empresa, a saber:
  1. Que non necesita da DIA, en base a considerar unha falsa data de presentación da solicitude, porque a documentación necesaria para considerar a apertura de expediente non a presentou até 15 meses mais tarde e tratando mesmo de maquillar as datas de presentación en base a visados fraudulentos de algúns documentos do proxecto.
  2. Que o antigo Raminp (2000 m a núcleos de poboación) ten excepcións. Con todo, o concello de Mugardos non dubida en aplicalo para licenzas de apertura de actividades tan perigosas como café-bares, carnicerías ou mesmo mercerías.
  3. Que o emprazamento é viable dende o punto de vista da seguridade industrial e do cumprimento de distancias a centros próximos de poboación, non afectando a pobación mais cercana. O estudo de riscos realizado non contempla todos os posibles accidentes. Un estudo similar feito para a planta de Bilbao, de capacidade e tecnoloxía similar e realizado cos mesmos programas de simulación, concluíu con distancias de seguridade 10 veces maiores que en Mugardos.
  4. Que en canto a seguridade o risco do tráfico de gaseiros non ten por que ser maior que o existente na Ría (equiparando os gaseiros descargados y desgasificados que entran para reparar, cos gaseiros cargados con GNL con destino a Reganosa). Situacións con índices de risco claramente diferentes.
  5. Que a planta de Reganosa é esencial para o o sistema gasistico nacional, asi como en concreto para Galicia. Cando os datos, dende a entrada en funcionamento amosan a realidade da planta de Reganosa: unha instalacion deficitaria, que nos costa aos cicidadáns perto de 60 millóns de euros ao ano e a súa produción non acada o 40%. Para "xustificar" o seu funcionamento, manteñen pechado o gasoducto de Tui que viña subministrando gas a Galicia antes do 2007, e ten a capacidade suficiente para subministrar gas aos ciclos combinados e para o consumo doméstico e industrial.
  6. Ou reiterar a falsidade cando se refire aos vaporizadores de auga de combustión interna para o proceso de regasificación, cando no proxecto e na Autorización Definitiva, este sistema é secundario sendo o sistema principal os vaporizadores de agua de mar. Este sistema fraudulento esta acelerando a destrución do ecosistema da Ria. Se non é maior o deterioro é pola baixa produción que ten desde a sua posta en funcionamento.
Este CCE esixe o cuprimento e execución da sentenza do Tribunal Supremo, do 11 de Maio de 2012, para evitar riscos innecesarios á poboación de toda a Ría.
Ferrol a 29 de Novembro de 2012

--
Visita a nosa web:  www.comitecidadan.org
Tamén en Twitter :  @ComitCEmerxenc


Comité Cidadán de Emerxencia
para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org

...........
Para axudas económicas:
C.c. en Banco Santander,  titular: Luz Marina Torrente e outros
Desde España:
00493315772894017995
Desde o Extranxeiro:
ES 71 00493315772894017995
quarta-feira, 28 de novembro de 2012

Fwd: Bar Cazadores 1 decembro as 10 da noite,Desconcerto Expansivo, DesPrestige,Burla Negra

Fai 10 anos o chapapote fixo aboiar a mentira e a manipulación que hoxe nos afogan..

BURLA NEGRA

Día 1  de decembro as 10 da noite, Bar Cazadores r/ Magdalena,Ferrol
Aberto a persoas e asociacións
DesConcerto Expansivo 
Antón Varela,Gaiteiro
Fernando Naveiras "Fefi",Canción
Bernardo Maiz,Historiador
Guillermo Ferrandez,Poesía
Karlotty,Poesía
Manolo Bacallau,Canción
María Manoela,Canción
Marqués das Viñas,Canción
Roberto Grandal,Acordeón
Roger de Flor,Canción
Xosé Mª Dobarro,Filólogo

Asociacións:

Lefre de Caldereta
Poesía Salvaxe

 
¡¡...Eles comen tudo e nâo deixam nada..!!
*(José Afonso)*

segunda-feira, 26 de novembro de 2012

O que falamos na asemblea..

As contas ben. A proposta do libro de rexistro de persoas socias, adiante. A proposta de rotación de coordinación non se está de acordo. A proposta de separación da parte lúdica da reivindicativa  social non se tratou pois non asistiu á reunión ningunha persoa que a defendera.
O Antroido 2013 hai varias propostas e pódense ir propoñendo mais ata a próxima reunión na que decidamos. Persoas con vivendas, critica os desafiuzamentos, recuperando a espuma. Debaixo da ponte, situación da vivenda, recuperando a espuma. Robeen Hood rouba aos ricos para darllo aos pobres ou ao revés rouba aos pobres para darllo aos ricos. Peixe grande come aos pequenos, pequenos xuntos comen ao grande, cartón. Paraíso fiscal, polo funil vaise o diñeiro.
Hai que ir pensando se vamos a facer un Antroido en Caranza. Temos que reunirnos con o resto de comparsas haber que fan este ano. Se tedes algunha idea para levar ao resto de comparsas comunicádea. 

Fwd: lúns 26 ás 19 hs Concentración Gaseiro nº 131

Entra na ria o gaseiro cargado con gas natural licuado nº 131, entra na praza Amada Garcia a concentración cargada con valentía e razón nº 131

Estando prevista a entrada na Ría do gaseiro cargado con GNL, nº 131 "Barcelona Knutsen"o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca


CONCENTRACIÓN

Lúns, 26 de novembro 2012, ás 19 hs,

diante do Edificio da Xunta de Galicia

Praza Amada García - Ferrol


Características do Buque:

Nome.- Barcelona Knutsen, Bandeira.- España, Eslora.- 290 m, Manga.- 45.8 m, Puntal.- 26.5 m, Capacidade.- 173.400 m³ de GNL

--
Visita a nosa web:  www.comitecidadan.org
Tamén en Twitter :  @ComitCEmerxenc


Comité Cidadán de Emerxencia
para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org

...........
Para axudas económicas:
C.c. en Banco Santander,  titular: Luz Marina Torrente e outros
Desde España:
00493315772894017995
Desde o Extranxeiro:
ES 71 00493315772894017995

sábado, 24 de novembro de 2012

Faltaba por poñer nas contas o ingreso por venta da chatarra que tiñamos no local e que recollemos antes de pintar..


Contas dos gastos no local verán outono 2012
gastos
2 estanterias metálicas 99'90 €
2 bote 750 ml pintura zócalo 14,63 €
1 caldeiro pintura 4 l 31,50 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,36 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,53 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,31 €
i.v.a. pintura 20'94 €
total pintura para paredes e zócalo local 137,27 €
1 bote minio rella local 11'50 €
ingresos
venta de chatarra da limpeza antes de pintar 13'09 €
Temos na conta 769'12 € e en metálico 512'11 € temos en total 1281'23 €

sexta-feira, 23 de novembro de 2012

Fwd: CONVITE ACTO 25N DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES

Este domingo 25 de Novembro as 12 da mañá na praza de Galiza do concello de Narón, a Marcha Mundial das Mulleres convócanos a todas e todos a sumarse á loita contra a violencia machista, outro mundo é posible.

 A Coordinadora Comarcal de Ferrolterrra da
 MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES       
 CONVÍDAVOS UN ANO MÁIS A TODAS E TODOS A PARTICIPAR NOS ACTOS QUE TERÁN LUGAR
NA PRAZA DE GALICIA DE NARON ÁS 12H. DA MAÑÁ
O 25 DE NOVEMBRO PARA CONMEMORAR O DIA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA.
Este ano baixo o lema "POÑÁMOSLLE CARA Á VIOLENCIA QUE NON SE QUERE VER" poremos a nosa ollada sobre esa violencia que non da coiteladas, nin labazadas, nin berra, é esa violencia simbólica menos evidente e máis estratéxica pero que igualmente representa o poder de "uns" sobre "outras".
Esperámos coma sempre a vosa asistencia para seguir denunciando a violencia machista.
MARCHAMOS POLO DEREITO DAS MULLERES A UN MUNDO SEN VIOLENCIA


Coordinadora Comarcal da MMM
Teléfono de contacto: 696 732 735 (Anxela)
--

quinta-feira, 22 de novembro de 2012

Informe das contas e gastos da Revolta do tempo verán outono 2012..

Todos os gastos foron en comprar o material necesario para pintar o  local e acondicionalo.

 
Contas dos gastos no local verán outono 2012
2 estanterias metálicas 99'90 €
2 bote 750 ml pintura zócalo 14,63 €
1 caldeiro pintura 4 l 31,50 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,36 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,53 €
1 caldeiro pintura 4 l 23,31 €
i.v.a. pintura 20'94 €
total pintura para paredes e zócalo local 137,27 €

1 bote minio rella local 11'50 €
Temos na conta 769'12 € e en metálico 499'02 € temos en total 1268'14 €


terça-feira, 20 de novembro de 2012

Re: Lembrando o convite para participar na XVI Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra, para este Martes 20 de Novembro

Eu vou, levo o coche.


Hoxe de 7 da tarde a 9 do serán reúnese a asemblea do  Encontro Social de Ferrol Terra no local da asociación de veciños e veciñas de Esteiro, onde se van tratar temas moi interesantes, como sabedes está aberta a participación ás entidades, organizacións e a persoas a título individual. Toda a xente da Revolta que queira participar en nome do colectivo adiante, mandade un correo a xente interesada en ir pois pódese compartir coche.


Convocatoria da XVI Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra

XVI Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra
Proposta de obxectivos e orde do día para a XVI Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.
Día: Martes 20 de Novembro.
Lugar: Local Asociación Veciñal de Esteiro.
Horario: de 19:00 a 21:00 horas.
Obxectivo da reunión:
- Recibir información sobre Arméria Soc. Coop. e das diferentes comisión e grupos, se a houber.
- Recibir información, deliberar e acordar sobre a Rede de Apoio Mutuo e os casos de desafiuzamento pendentes.
- Debater e avaliar a situación da Comarca e a Folga Xeral do pasado 14N..
- Avaliar os avances do Encontro.
- Tratar outros asuntos de interese.

Orde do día:

1º O pasos dados e futuros na constitución de Arméria Soc. Coop.
Explicación e significado da nova normativa que entrou en vigor o pasado venres, 16 de Novembro, o Real Decreto-lei 27/2012, do 15 de novembro, de medidas urxentes para reforzar a protección aos debedores hipotecarios. Mobilizacións. Situación dos desafiuzamentos pendentes. Nova estrutura e necesidade de máis persoas para a Comisión. Blogue [http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com]. Información da Reunión co Valedor do Pobo, celebrada este Venres 16 de Novembro. Outros asuntos.
3º A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área de Ferrol, convoca unha Asemblea Plenaria para debater e acordar sobre a súa permanencia ou non. A xuntanza terá lugar o Mércores 21 de Novembro ás 6 da tarde no local da asociación Veciñal de Esteiro. (Debater sobre isto na Asemblea Plenaria do Encontro).
4º Proposta para preparar un Foro Social de Ferrol Terra co obxectivo de deliberar e analizar sobre o actual modelo enerxético e as posíbeis alternativas. Sábado 15 de Decembro.
5º Deliberar sobre a agresión do Goberno de Israel contra o pobo palestino que vive na prisión máis grande do mundo, a Franxa de Gaza.
6º Outros asuntos se os houber.

|||||||||||||||

--


Encontro Social de Ferrol Terra

Blogue do Encontro
http://encontrosocialdeferrolterra.blogspot.com

Informe de diagnose socioeconómica de Ferrol Terra
http://diagnose-ferrolterra.blogspot.com

Taboleiro de Anuncios
http://taboleirodeanuncios.blogspot.com

Glosario de Termos
http://glosariodetermos.blogspot.comForo Social de Ferrol Terra

Consello Local
http://forosocialdeferrolterra-consellolocal.blogspot.com/

Foro 2012
http://forosocialdeferrolterra2012.blogspot.com

Foro 2011
http://forosocialdeferrolterra.blogspot.comRede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra
Sociedade Cooperativa Galega Arméria

Blogue de Arméria (Provisional)
http://armeriacooperativa.blogspot.com/
Comisión de Viaxes Educativos e Solidarios
http://viaxes-educativos-solidarios.blogspot.com
|||||||||||||||||||||||||||||||||